جوش - definitions and synonyms

جوش  noun

 1. English Meaning: 

  : a feeling of excitement

  اردو ہم معنی الفاظ‎(Urdu Synonyms)‎‏ :‏

  ولولہ - جوش و خروش - گرم جوشی -

  English translation of ‎‏"جوش"‏‎: 

  enthusiasm
 2. English Meaning: 

  : the quality of being intent and concentrated

  اردو ہم معنی الفاظ‎(Urdu Synonyms)‎‏ :‏

  نیت - ارادہ - توجہ - دھیان - غور - انہماک - دل دہی - سعی - جد و جہد - تندہی - سرگرمی - آمادگی -

  Example Sentenses:

  • the intentness of his gaze

  English translations of ‎‏"جوش"‏‎: 

  engrossment / intentness